برچسب: شهید محمد حاجی زاده

۰

شهید محمد حاجی زاده

شهید محمد حاجی زاده   نـام پـدر : غلامرضا نام مادر: زکیه نام همسر: زهرا عباسپور خانی تـاریخ تـولـد: ۱۳۲۷ مـحل تـولـد : خراسان رضوی – تربت حیدریه – روستای برس سـن :۱۸ سـال...