برچسب: دانشجو

۲

سرزنشهای انگیزه‌بخش!

مصاحبه با دکتر مجید رضاییان (جانباز نابینا و عضو هیئت علمی دانشگاه سوره) آذر ۱۴۰۰   نخستین بار که به جبهه اعزام شدم، سال ۱۳۶۱ بود و دانش آموز دبیرستان بود. از آنجا که...