برچسب: خاطرات شهید اوضح

۱

حال خوش

خاطرات دستنوشته شهید «عزت الله اوضح» در تاریخ ۱۹ بهمن ۱۳۶۴