برچسب: اسماعیل افشار

۱

شهید اسماعیل افشار

شهید اسماعیل افشار   نام پدر: فرهاد تاریخ تولد: ۸ مهر ۱۳۳۷ محل تولد: قزوین (دشتابی) – بخش ارداق – روستای فرکان سن: ۲۹ سال تاریخ شهادت: ۱۸ فروردین ۱۳۶۶ محل شهادت: شلمچه عملیات:...