نویسنده: Meqdad

۰

شهید محمدرضا یزدانی نیکو

نام : محمدرضا نام خانوادگی : یزدانی نیکو نام مادر : تاجی نام پدر : امیر تاریخ تولد : ۳۰ آبان ۱۳۴۳ محل تولد : ورامین وضعیت تاهل : – میزان تحصیلات : –...

۰

شهید عباس یاوری فروشانی

نام : عباس نام خانوادگی : یاوری فروشانی نام مادر : صدیقه نام پدر : نصرالله تاریخ تولد : ۱۳۴۳ محل تولد : اهواز وضعیت تاهل : – میزان تحصیلات : – سن اعزام...

۰

شهید حشمت الله یوسفی

نام : حشمت الله نام خانوادگی : یوسفی ایل ذوله نام مادر : – نام پدر : قربت الله تاریخ تولد : ۱ مرداد ۱۳۴۸ محل تولد : کنگاور – روستای دشتیان وضعیت تاهل...

۰

شهید اکبر یزدیان حسین آبادی

نام : اکبر نام خانوادگی : یزدیان حسین آبادی نام مادر : کوکب نام پدر : محمد (فوت ۱۳۵۰) تاریخ تولد : ۱۰ خرداد ۱۳۴۴ محل تولد : ری صفائیه وضعیت تاهل : –...

۰

شهید فرمان یوسفی ایل ذوله

نام : فرمان نام خانوادگی : یوسفی ایل ذوله نام مادر : – نام پدر : فرج الله تاریخ تولد : – محل تولد : – وضعیت تاهل : – میزان تحصیلات : –...