شهدا

شهید سعید افشاری اسفیدواجانی

نام: سعید نام خانوادگی: افشاری اسفیدواجانینام مادر: -نام پدر: محمدتاریخ تولد: 1341/04/26محل تولد: تهرانوضعیت تاهل: -میزان تحصیلات: -سن: 22 سالتاریخ شهادت: 1362/01/22محل شهادت: فکهعملیات: و الفجرگردان: علی اصغریگان خدمتی: لشکر 10 سیدالشهدا علیه‌السلاممسئولیت: -مزار: بهشت زهرا(س) ، قطعه 44،ر95، شماره 10 زندگی‌نامه وصیت‌نامه نمایه محتوا:…

شهدا

شهید مهدی اسماعیلی روزبهانی

نام: مهدینام خانوادگی: اسماعیلی روزبهانینام مادر: منصورهنام پدر: حسینتاریخ تولد: 1345/09/18محل تولد: تهرانوضعیت تاهل: -میزان تحصیلات: اول متوسطهسن: 17 سالتاریخ شهادت:1362/01/23محل شهادت: -عملیات: والفجر1گردان: علی اصغریگان خدمتی: لشکر 10 سیدالشهدا علیه‌السلاممسئولیت: تک تیراندازمزار: بهشت زهرا (س)، قطه 28، ردیف 64، شماره 14 زندگی‌نامه وصیت‌نامه نمایه…

شهدا

شهید ناصر احمدی

نام: ناصرنام خانوادگی: احمدینام مادر: معصومهنام پدر: حیدرتاریخ تولد: 1342/05/05محل تولد: اراکوضعیت تاهل: -میزان تحصیلات: -سن: 20 سالتاریخ شهادت: 1362/01/22محل شهادت: شرهانیعملیات: والفجر1گردان: علی اصغریگان خدمتی: لشکر 10 سیدالشهدا علیه‌السلاممسئولیت: -مزار: بهشت زهرا (س)، قطه 28، ردیف 26، شماره 11 زندگی‌نامهپانزدهم مرداد ۱۳۴۲،…

شهدا

شهید غلام رضا احمدزاده

نام: غلامرضا نام خانوادگی: احمدزادهنام مادر: بتولنام پدر: ابراهیمتاریخ تولد: 1342/08/11محل تولد: تهرانوضعیت تاهل: -میزان تحصیلات: چهارم متوسطهسن: 20تاریخ شهادت: 13662/01/22محل شهادت: فکه عملیات: والفجر 1گردان: علی اصغریگان خدمتی: لشکر 10 سیدالشهدا علیه‌السلاممسئولیت: -مزار: بهشت زهرا (س)،قطعه 28،ردیف 93،ش2 زندگی‌نامه وصیت‌نامه نمایه محتوا: آرشیو مرکز حفظ…

شهدا

شهید حسین اسدالله زاده سراب

نام: حسین نام خانوادگی: اسدالله زاده سراب نام مادر: لیلا نام پدر: نادر تاریخ تولد: 1344/1/31 محل تولد: تهران وضعیت تاهل: مجرد میزان تحصیلات: محصل سن: 18سال تاریخ شهادت: 1362/01/23 محل شهادت: الوقریب عملیات: والفجر1 گردان: حر یگان خدمتی: لشکر 10 سیدالشهدا علیه‌السلام…

شهدا

شهید مهرزاد اخوین

نام: مهرزاد نام خانوادگی: اخوین نام مادر: مرواریدنام پدر: محمدحسینتاریخ تولد: 1343/06/18محل تولد: تهرانوضعیت تاهل: مجردمیزان تحصیلات: راهنماییسن: 19سالتاریخ شهادت: 1362/01/23محل شهادت: ابوغریبعملیات: والفجرگردان: حریگان خدمتی: لشکر 10 سیدالشهدا علیه‌السلاممسئولیت: مسؤل تدارکاتمزار:بهشت زهرا(س)، قطعه 28،ردیف 1 ، شماره 9 زندگی‌نامه وصیت‌نامه نمایه محتوا: آرشیو مرکز…

شهدا

شهید امیر احمدی زمانی

نام: امیر نام خانوادگی: احمدی زمانی نام مادر: فاطمه  نام پدر: رضاقلی تاریخ تولد:1345/12/25محل تولد: شمیرانوضعیت تاهل: مجردمیزان تحصیلات: محصلسن: 17تاریخ شهادت: 1362/01/23محل شهادت: فکهعملیات: والفجر 1گردان: حریگان خدمتی: لشکر 10 سیدالشهدا علیه‌السلاممسئولیت: -مزار: قطعه 28، ردیف 76،شماره9 زندگی‌نامهبیست و پنجم اسفند ۱۳۴۵، در…

شهدا

شهید سیدمحمدرضا ابوترابی

نام: سیدمحمدرضانام خانوادگی: ابوترابینام مادر: مرضیهنام پدر: رکن الدینتاریخ تولد: 1337/11/21محل تولد: آبادان وضعیت تاهل: متاهلمیزان تحصیلات: دیپلم سن: 26سالتاریخ شهادت: 1362/01/23محل شهادت: فکهعملیات: والفجرگردان: حریگان خدمتی: لشکر 10 سیدالشهدا علیه‌السلاممسئولیت: -مزار: بهشت زهرا، ردیف 80، شماره 1 زندگی‌نامهیست و یکم بهمن1337، در آبادان چشم…

شهدا

شهید حجت ابراهیمی

نام: حجتنام خانوادگی: ابراهیمینام مادر: سکینه نام پدر: شریفتاریخ تولد:1343/09/01محل تولد: ریوضعیت تاهل: مجردمیزان تحصیلات: محصلسن: 19تاریخ شهادت:1362/01/22محل شهادت: فکه عملیات: والفجر مقدماتیگردان: حریگان خدمتی: لشکر 10 سیدالشهدا علیه‌السلاممسئولیت: -مزار: بهشت زهرا قطعه 28 ردیف 89 شماره 1 نمایه محتوا: آرشیو مرکز حفظ آثار مطالب…

شهدا

شهید مهدی ابراهیم پوردخانی

نام: مهدی نام خانوادگی: ابراهیم پور دخانینام مادر: کبرینام پدر: غلامحسن تاریخ تولد: 1344/05/15محل تولد: تهرانوضعیت تاهل: مجردمیزان تحصیلات: سیکلسن: 18تاریخ شهادت: 1362/01/22محل شهادت: فکه عملیات: والفجر1گردان: حجریگان خدمتی: لشکر 10 سیدالشهدا علیه‌السلاممسئولیت: مزار: بهشت زهرا قطعه 28،ردیف 73،شماره 11 زندگی‌نامهپانزدهم مرداد ۱۳۴۴، در تهران چشم به…

خانهدسته‌هاحساب کاربریسبد خرید
جستجو کردن